คณะอาจารย์และนิสิตจาก Hokkaido University มาเยี่ยมชมการดำเนินงานวิจัยของหน่วยฯ และร่วมทำกิจกรรม การนวดและฝัดข้าว และการทำข้าวเหนียวมะม่วง ... อีกกิจกรรมความร่วมมือระหว่างทั้ง 2 มหาวิทยาลัย

     

Joomla templates by a4joomla